Norus Accounting AS

Vi kjenner våre sterke sider. Vi konsentrerer oss om vår kjernevirksomhet – å yte regnskapstjenester for små- og mellomstore bedrifter.

Ved å overlate regnskapet til oss, kan du også konsentrere deg om din kjernevirksomhet – handel, produksjon eller kvalitativ tjenesteyting. Vi mener at alle har sin jobb og at effektiv arbeidsdelegering til fagfolk er nøkkelen til en fremgangsrik virksomhet.