Økonomiassistanse Drammen AS

Vi betjener en rekke små og mellomstore bedrifter i Drammen og omegn. Vår kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å kunne være en aktiv støttespiller til våre kunder. Vi bidrar gjerne med innspill som kan forbedre våre kunders lønnsomhet. Vår faglige oppdatering sikrer at kunden til enhver tid får oppgavene løst på en sikker måte.