ØkonomiRådgivning AS avd. Gjøvik

Vi er 48 ansatte med bred kompetanse som brukes på tvers av kontorene. Avdelingene er organisert med felles administrasjon, noe som sammen med gode samarbeidsavtaler mellom kontorene gjør at vi kan dra nytte av stordriftsfordelene

Våre ansatte har god kompetanse innenfor forskjellige fagområder, og vi leverer høy kvalitet på våre produkter. Tjenestene tilbys på tvers av selskapene, slik at alle våre kunder får samme tjenestetilbud. Vi har konkurransedyktige priser i markedet, og det er ingen bindingstid på kundeforholdet.

ØkonomiRådgivning AS har et godt samarbeid med revisorer, advokater og inkassobyrå, slik at våre kunder får tilbud om størst mulig kompetanse på våre tjenester.