Optimum Regnskap AS

Vårt motto: å bidra til å løfte økonomistyring til et mer strategisk og forretningsmessig nivå!

· Vår portefølje består av små og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer og ulike typer selskap. Vi har kontorer på Tiller i Trondheim.

· Vi tilbyr tjenester innenfor etablering av selskap, regnskap og økonomi.

· Vårt tjenestespekter er tilpasset alle typer bedrifter og bransjer med kunden i fokus.

· Vår erfaring og kompetanse innenfor vårt tjenestespekter gjør oss til mye mer enn et regnskapskontor.

· Vår samlede kompetanse, herunder selvsagt den regnskapsfaglige kompetansen, vil kunne bidra til betydelige kostnadsbesparelser for din bedrift.

· Kundene er premissleverandør for all vår virksomhet, og for oss det en selvfølge å være opptatt av god kundeservice, profesjonalitet og etiske standarder.

· Alt arbeid utføres i tråd med etablert kvalitetssikringssystem.