PKF Revisjon AS

PKF ReVisjon er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår klientmasse er lokalisert i østlandsområdet, samtidig som vi har større klienter med kontorer og avdelinger over hele landet. Vår deltakelse og medlemskap i PKF International sikrer vår internasjonale tilknytning.

Våre hovedtjenesteområder er revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Dyktige medarbeidere sikrer våre klienter spisskompetanse innen disse fagområdene, samtidig som vi ved behov drar nytte av vårt kompetansenettverk i form av advokater og annen fagekspertise. Dette gjør at vi kan tilby våre klienter et helhetlig tilbud av tjenester.

Som kunde har man en dedikert kontaktperson/team hos oss som man forholder seg til – og som kjenner selskapet.