PlusNor Regnskap AS

PlusNor Regnskap er et innovasjonsdrevet selskap som veileder selskaper, kunder og ansatte til å bruke kunnskap på nye måter.

Sammen med Tripletex og våre gode regnskapsrutiner hjelper vi deg med å komme à jour med regnskapet. Med de riktige verktøyene og en god dialog med oss kan du spare deg for mye ekstraarbeid og frustrasjon.

En gjennomgående utfordring for norske små og mellomstore bedrifter er å ha oversikt over fremtidig likviditet. Dette er spesielt krevende for de med uforutsigbare inntekter eller utgifter, bedrifter med store sesongsvingninger som hoteller og andre bedrifter i turistnæringen, ny oppstartede selskaper eller bedrifter i rask vekst. Basert på dette utvikler vi en regnskapsplan som vil passe bedriften din uansett hvor i livssyklusen bedriften befinner seg i.

Ta kontakt med oss i dag så vi kan sette økonomien din i den retningen du vil at den skal gå.