PRE Solutions AS

PRE Solutions AS har konsulenter med spesialisering innen valg av ERP løsning, samt implementering og tilpasning av slike løsninger. Vi tilbyr også rådgivningstjenester knyttet til prosessoptimalisering og integrasjoner mellom ERP systemer og ulike fagsystemer som nettbutikk, kasseløsninger og andre produksjonssystemer. Vi har bred erfaring fra en rekke ERP systemer.  Vi bruker Tripletex som gir deg en sikker og god økonomistyring, og som kan bidra til å forenkle din hverdag.