Regnskap Innlandet SA avd. Østre Gausdal

Regnskap Innlandet SA er et autorisert regnskapsførerselskap med kontorer i Lillehammer og i Gausdal. Våre 18 autoriserte regnskapsførere og 17 regnskapskonsulenter har bred erfaring og ekspertise innen regnskap, skatt og økonomisk rådgivning, samt inngående kjennskap til landbruk og landbruksregnskap. Regnskapskontorets kunder er fra en rekke ulike bransjer som bygg- og anlegg, tjenesteyting, handel og servicenæring, eiendom og landbruk. Vi har også bred kompetanse og bistår gjerne i forbindelse med nyetableringer, generasjonsskifte, eiendomsoverdragelser og taksering.