Relevant Regnskap AS avd. Kristiansand

Relevant Regnskap AS er et moderne regnskapsbyrå som er 100 % basert på digitale systemer med Tripletex som plattform for våre leveranser. Vi bruker Tripletex som gir deg en sikker og god økonomistyring, og som kan bidra til å forenkle din hverdag.

Våre kunder kjennetegner oss som pålitelige og med høy kompetanse innen våre tjenesteområder. I tillegg til ordinær regnskaps- og lønnstjenester kan vi bistå kunder med skatte- og avgiftsspørsmål, selskapsrettslige problemstillinger, omorganiseringer, generasjonsskifter mv.