Relevant Regnskap AS

Et moderne regnskapsbyrå som er 100 % basert på digitale systemer med Tripletex som plattform for våre leveranser. Våre kunder kjennetegner oss som pålitelige og med høy kompetanse innen våre tjenesteområder. I tillegg til ordinær regnskaps- og lønnstjenester kan vi bistå kunder med skatte- og avgiftsspørsmål, selskapsrettslige problemstillinger, omorganiseringer, generasjonsskifter mv.