Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Hos Flattum & Co ser vi på regnskapstjenester som et samarbeidsprosjekt med våre kunder. Samtidig som vi håndterer lønn, avgift og bokføring på et høyt kvalitetsnivå, tilbyr vi også veiledning fra autoriserte prosjektledere, skatterådgivere, regnskapsførere og revisorer. Sammen etablerer vi veldefinerte rutiner slik at du til enhver tid kan være trygg på å ha et oppdatert, korrekt regnskap og at rapporteringsfrister overholdes. Vi benytter skybaserte regnskapssystemer i bokføringen og lønnskjøringer. Her vil du som kunde blant annet ha mulighet til å følge økonomisk status fra måned til måned, og om ønskelig kan vi legge opp til reiseregningssystemer via app på telefonen mv.

Spesialist på:

  • Tannlege og legekontor
  • Konsulentvirksomhet
  • Oppstartsbedrifter
  • Event