Driv Økonomi

I kundeportofølgjen har vi vel 330 kundar i forskjellige størrelsar fordelt på dei fleste bransjar.

AKTIV
Vi ynskjer først og fremst å være ein aktiv støttespelar for kundane våre.

MODERNE
Driv Økonomi AS er opptatt av å ha oppdaterte og moderne løysingar i kommunikasjon med kunden, og eit av måla våre er at du som kunde skal få ei god kontakt med vår saksbehandlar, og ha tilgang til rekneskapen din. Vi har lang erfaring og god kompetanse innanfor vårt fagfelt.

FLEKSIBEL
Avtale og betingelsar for rekneskapsføraroppdrag blir utarbeida i egne dokument som både du og vi skal signere. Avtalen blir utarbeida etter malar fra RegnskapNorge, og omhandlar arbeidsdeling og leveransevilkår oss imellom. Når det er ynskjeleg for kunden avtalar vi «uteoppdrag».