Regnskapskollegiet avd. Drammen

Vi har fagkompetansen til å løse komplekse oppdrag og tilføre verdi for våre kunder. Vi har også et stort fokus på teknologiutvikling og bruk av avanserte teknologiløsninger i vårt arbeid. På denne måten bidrar vi til at våre kunder effektivt kan konsentrere seg om egen kjernevirksomhet.