Saga Regnskap og økonomi AS avd Lysaker

Saga Regnskap og Økonomi AS er et regnskapskontor med 18 medarbeidere fordelt på kontoret i Oslo sentrum og på Lysaker. Vi er regnskapsfører for over 460 forskjellige kunder, både store og små. Som kunde hos oss kan du forvente at vi er tilgjengelige, at vi kan tilby et høyt faglig nivå på våre tjenester og samtidig gi en personlig service. Som kunde vil du få ajourførte rapporter og/eller online tilgang til regnskapet.