Sherpa Økonomi AS

Sherpa Økonomi er en totalleverandør av økonomitjenester, og kan ta hånd om hele eller deler av økonomifunksjonen. Med et sterkt fagmiljø tar vi ansvar for at regnskapet er pålitelig og holder høy kvalitet. Sherpa Økonomi opererer utelukkende papirløst basert på skybaserte løsninger. Vi er ledende på videreutvikling av våre kunder gjennom digitalisering av forretningsprosesser og god økonomistyring. Vi er åpne og fleksible samarbeidspartnere, og lar oss lett engasjere i prosessene for at din bedrift skal nå sine mål. Vi leter etter muligheter og løsninger der andre ser problemer.