Ski Konsulentbyrå AS

Ski Konsulentbyrå AS er et regnskap- og rådgivningsselskap med over 50 års bransjeerfaring

Vår viktigste målsetting er å være en god sparringspartner for deg og din bedrift

Både i forhold til de tradisjonelle regnskapstjenestene, men også i forhold til det å kunne gi en god økonomisk rådgivning eller å kunne bistå dere i forhold til mer juridiske problemstillinger. Uansett størrelse på dere som kunder, ønsker vi å gi dere en tett oppfølging, der dere skal ha følelsen av å bli prioritert – herav føle fordelen av å være større kunde i et lite byrå fremfor å være en liten kunde i et stort. Vi ønsker å gi deg og din bedrift tryggheten av å ha en langsiktig diskusjonspartner, enten det gjelder daglige operasjonelle gjøremål eller det er strategiske veivalg for virksomheten.

Gjennom mange års erfaring har vi knyttet til oss et godt nettverk av samarbeidspartnere innen ulike bransjer. Partnere som kan bidra til en tverrfaglig kompetanse ved ulike utfordringer du og din virksomhet kan stå ovenfor. Der vi ikke direkte kan bidra med råd, har vi som målsetting så langt som mulig å kunne bistå dere ved bruk av våre samarbeidspartnere, og på denne måten skape en trygghet for god kvalitet i de tjenestene dere etterspør.