Solhøi Revisjon AS

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med solid kompetanse samtidig som vi høster fordeler av vårt tverrfaglige miljø. Vi er bevisste på å holde oss oppdaterte på gjeldende lover og regler til enhver tid.

Vi har lang erfaring fra de fleste typer virksomheter og bransjer, noe som gir oss mulighet til å tilby akkurat din bedrift det aller beste innen regnskap- og økonomitjenester.

Outsourcing av regnskapstjenester bidrar ofte til å skape en kostnadseffektiv drift. Det frigjør også verdifull tid slik at du som kunde kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.

La våre regnskapsførere overta hele eller deler av regnskaps- og økonomiarbeidet – få bedre tid, bedre kontroll og bedre økonomi!