Sørum Økonomi AS

Sørum Økonomi AS er et regnskapsbyrå som tilbyr profesjonelle regnskaps- og administrative tjenester til bedrifter i Norge. Vi samarbeider med våre kunder om din/deres behov er bistand med hele eller deler av virksomhetens regnskapsføring, lønn, fakturering mm. Dette avtaler vi ved oppstart, men vi er dynamiske og endrer selvfølgelig om tjenestebehovet endrer seg. Vår faglige tyngde gir kundene våre trygghet og kvalitet, og at vi er med i SAGA kjeden skal gi alle kunder ennå større sikkerhet for å bli ivaretatt. Vi bruker Tripletex som gir deg en sikker og god økonomistyring, og som kan bidra til å forenkle din hverdag.