Statement AS

Statement fikser alt relatert til økonomi! Vi fungerer ofte som våre kunders eksterne økonomiavdeling og bistår et bredt spekter av kunder med forskjellige økonomitjenester, herunder; regnskapsføring, prosessforbedring, innleie av økonomisjef, rådgivning, transaksjonsbistand, offentlig rapportering, modernisering og effektivisering av forretningsdrift. Statement jobber utelukkende med moderne systemer og har stort fokus på å få teknologien til å gjøre så mye som mulig, jobbe smartere og redusere behovet for å løse repeterende oppgaver manuelt.

Spesialist på:

  • Konsulentvirksomhet
  • Oppstartsbedrifter
  • Investeringsselskaper
  • Forretningseiendom