Tallhuset AS


Tallhuset tilbyr tjenester innen regnskap og økonomi til små og mellomstore foretak over hele landet, blant annet:

Regnskapsføring: Vi kan levere en tilpasset løsning der vi tar oss av løpende bokføring, lønn, rapportering, årsoppgjør og annet.
Kontroll av regnskap: Dersom du ønsker en jevnlig gjennomgang, kan Tallhuset utføre løpende kontroll av regnskapet til avtalte tidspunkt. Vi kan ellers også utføre en årlig kontroll før årsoppgjøret. Dette er løsningen for deg som vil gjøre mest mulig selv.
Rådgivning: Tallhuset har lang bransjeerfaring, bred kompetanse og oppdatert kunnskap om gjeldende lover og regler. Vi tilbyr rådgivning innen en rekke områder, som budsjettering, likviditetsstyring, skatt og avgift, rapportering og stiftelse av selskap.
Tallhuset er her for nettopp deg og ditt foretak, uansett selskapsform.