Tandem AS

Som anbefalt og sertifisert partner av Tripletex, kan du være trygg på at regnskap og lønn blir godt ivaretatt ved å bruke Tandem som ditt regnskapsbyrå. Tandem er en del av OBOS-konsernet og består av mer enn 30 ansatte. Tandem har over 30 års fartstid, og gjennom alle disse årene har vi opparbeidet en sterk kompetanse innenfor økonomi-området, som kommer alle våre kunder til gode. Gjennom en rekke leveranser på Tripletex til både små og større kunder med ulike behov, besitter vi den nødvendige kunnskapen til best å kunne tilrettelegge for effektive rutiner og prosesser og integrasjoner mot ulike systemer.

Tandem kan bistå innenfor følgende områder:

  • Tripletex igangsetting, etablering av prosesser og rutiner
  • Løpende regnskapsførsel og lønn samt årsoppgjør
  • Økonomisk rådgivning, budsjettering og likviditet
  • Personal/HR og utenlandsk arbeidskraft
  • Fisjon/Fusjon, verdivurderinger, skatt- og avgiftsvurderinger

Sett bort hele eller deler av økonomifunksjonen til oss i Tandem – du velger selv hvor mye av jobben du ønsker å ta selv!