To Streker Økonomi AS

To Streker Økonomi AS er et autorisert regnskapsførerselskap med kompetanse innen regnskapsføring, økonomisk rådgivning og årsoppgjør. Vi hjelper deg å holde oversikten over den økonomiske situasjonen i bedriften din og er gjerne dine støttespillere i strategisk økonomistyring. Vår kundeportefølje er bredt sammensatt på tvers av bransjer og omfang. Samarbeidsform og grad varierer og tilpasses ulike behov. La våre konsulenter overta økonomiarbeidet, eller jobb side om side og trekk på deres faglige kompetanse, vi finner løsningen som passer din bedrift.