Byråadministrasjon

14.3: Forhandlerrapport

I Byråets Tripletex-konto ligger det en forhandlerrapport. Forhandlerrapporten i Tripletex gir en oversikt over byrået sin provisjon.

Forhandlerrapporten er tilgjengelig fra menyen via Klienter > Forhandlerrapport. Den viser en oversikt over beregnet provisjon som baseres på klienter som er knyttet opp mot regnskapsbyråets konto i Tripletex. Provisjonen beregnes både av serviceavgift på selskapet og etablering. Rapporten oppdateres den 4. i hver mnd og det er viktig å filtrere på riktig dato for å få opp riktig provisjon.

Regnskapsbyrået må selv følge med på forhandlerrapporten og fakturere Tripletex for provisjonen.

Dersom du ikke ser menyvalget for forhandlerrapporten i regnskapsbyråets konto i Tripletex, men skal ha muligheten til det, så må du få delegert riktig tilgang. Ansatte i byrået som skal ha tilgang til forhandlerrapporten må få tildelt tilgang på ansattkortet under fanen “brukertilgang”. Punktet ligger i seksjonen “Kunde/leverandør” der man huker av for “Tilgang til Tripletex forhandlerrapport”.