Byråadministrasjon

14.4: Klientoppgaver og fristliste for regnskapsførere

Tripletex har et menypunkt under klienter i regnskapsførerkontoer som heter Klientoppgaver. Klientoppgaver består av oppgaver og fristliste som samlet skal gi en oversikt over oppgaver og frister på byråets klienter.

 

Oppgaver gir deg som regnskapsfører et enkelt oversiktsbilde over klienter og løpende oppgaver, samt være en snarvei inn på selve klienten og den spesifikke oppgaven.

Oppgaver:

  • Bilagsmottak
  • Ikke bokførte
  • Til attestering
  • Betalinger til godkjenning

Fristlisten gir regnskapsfører en oversikt over utførte, gjenstående og forfalte frister for avstemming og rapportering. Oversikten gir byrået bedre oversikt over forestående frister og oppgaver som må utføres den nærmeste tiden.