Byråadministrasjon

14.5: Integrasjoner byråer kan legge på sin konto

En integrasjon lar deg koble sammen et system eller verktøy du allerede bruker med Tripletex. For deg som regnskapsfører kan dette være verktøy/systemer for årsoppgjør, avstemming og rapportering som man ønsker å integrere med Tripletex for å spare tid og sikre riktig grunnlag.

 

Som regnskapsfører har du en Tripletex konto med litt mer funksjonalitet enn det en sluttbruker har, og en av disse er muligheten til å sette opp “Regnskapskontorets brukernøkkel” som nevnt i forrige kapitell om integrasjoner. Ved å benytte en slik type brukernøkkel kan du gjennom integrasjonen hente data fra et ubegrenset antall klienter. Dette er kun mulig om leverandøren av integrasjon støtter denne typen brukernøkkel.

Merk: Integrasjon mot Altinn for regnskapsfører settes opp under Regnskap > Innstillinger > Regnskapsregler > Altinn. Dette legges inn i byråkontoen og regnskapsfører kan da sende inn skjemaer til Altinn på vegne av sine klienter. Hvis ansatte i klienten selv skal sende inn skjemaer til Altinn, må de sette opp en egen integrasjon inne på klientkontoen i tillegg.