Byråadministrasjon

4.5: Integrasjoner byråer kan legge på sin konto

En integrasjon lar deg koble sammen et system eller verktøy du allerede bruker med Tripletex. For deg som regnskapsfører kan dette være verktøy/systemer for årsoppgjør, avstemming og rapportering som du ønsker å integrere med Tripletex for å spare tid og sikre riktig grunnlag.

 

Som regnskapsfører har du en Tripletex konto med litt mer funksjonalitet enn det en sluttbruker har, og en av disse er muligheten til å sette opp “Regnskapskontorets brukernøkkel”. Dette går vi gjennom i kapittelet om integrasjoner. Ved å benytte en slik type brukernøkkel kan du gjennom integrasjonen hente data fra et ubegrenset antall klienter. Dette er kun mulig om leverandøren av integrasjon støtter denne typen brukernøkkel.

Merk: Integrasjon mot Altinn for regnskapsfører settes opp under «Regnskap>Innstillinger>Regnskapsregler>Altinn». Dette legges inn i byråkontoen og regnskapsfører kan da sende inn skjemaer til Altinn på vegne av sine klienter.

Hvis ansatte hos klienten selv skal sende inn skjemaer til Altinn, må de sette opp en egen integrasjon inne på klientkontoen i tillegg.