6.1 Bilagsmottaket og ikke bokførte bilag

Bilagsmottaket er en innboks hvor du får tilsendt fakturaer fra leverandører og andre. Her lagres de elektronisk slik at du enkelt har tilgang og oversikt.

I bilagsmottaket får du automatisk en mottaksadresse for bilagene.
Adressen er basert på firmanavn og «@ebilag.com», f.eks. firmanavn@ebilag.com. Du kan endre ebilagsadressen under Bilag > innstillinger > bilagsinnstillinger > bilagsmottak.

Del denne e-postadressen med leverandører for å motta fakturaer direkte inn i bilagsmottaket. Gjør avsender oppmerksom på at filene må være i PDF, JPG eller PNG-format. Det som forenkler behandlingen av fakturaer enda mer, er å aktivere EHF (Elektronisk handelsformat). Dette aktiveres via Selskap -> Mitt abonnement.

Innstillingene for hvordan du mottar bilagene i bilagsmottaket kan endres under Regnskap > Innstillinger > Regnskapsregler > Seksjon bilagsmottak.

Bilagsmottak

Alle bilag som sendes eller lastes inn i bilagsmottaket får et registreringsnummer – «Ikke bokført…» Det følger bilaget inntil det markeres for bokføring.

Ønsker du å laste opp dokumenter direkte inn i bilagsmottaket kan du gjøre det ved å trykke på knappen «Last opp».

Ved å klikke på «Velg flere» kan du velge flere bilag for registrering. Det finnes ulike registreringsalternativer for bilag som kommer inn i mottaket basert på filtype.

Send til regnskapsfører

Det er mulig å dele opp fakturaen eller sende til regnskapsfører ved å klikke på de tre prikkene ved siden av registreringsalternativene. Funksjonen send til regnskapsfører er avhengig av rutinen du har i selskapet. Med denne funksjonen kan du legge inn en kostnadskonto, fordele beløp avdeling, prosjekt osv uten å bokføre. Denne vil havne under «ikke bokførte bilag»

 

 

 

Start registrering

Du kan få en annen oversikt over bilagene i bilagsmottaket ved å trykke på «Start registrering». Registrer bilagene etter hverandre ved å klikke på pilene. Du kan velge bilagstype og bruke funksjonene «slå sammen», «legg tilbake» eller «slette bilag».
Sletter du et bilag, finner du det igjen under «Slettede bilag». Bilaget slettes permanent etter 90 dager. Under fanen «Vedlegg» kan du laste opp dokumenter. Du kan laste opp dokumenter via bilagsmottak, dokumentmottak eller vanlig filopplasting.


Ikke bokførte bilag

Her finner du det som er registrert fra bilagsmottaket, ferdig attestert via en eventuell attesteringsflyt eller de som sendes med funksjonen «Send til regnskapsfører». Du kan velge bilagene som skal bokføres ved å sette en hake på én eller flere bilag og trykke på «Send til hovedbok». Da blir bilaget endelig bokført.

 

Les mer om bilagsmottaket her.