Inngående faktura

6.2: Attestering

Attestering innebærer at du kontrollerer og godkjenner bilag og utbetalinger før noe betales og bokføres. Attesteringen gjøres vanligvis av utvalgte personer i et selskap, ofte med ulike godkjenningsnivåer for beløp av ulik størrelse. Personer med denne rollen kalles attestanter.

I Tripletex kan rutiner for attestering settes opp slik at det er enkelt å sende bilag til attestering, og enkelt for den ansvarlige å gjennomføre selve godkjenningen elektronisk.

I Tripletex kan du sette opp en attesteringsflyt.
Gå til «Mitt abonnement» for å aktivere «Attestering av bilag» . Når denne er akivert kan bilag både bokføres og godkjennes. Det er brukeradministrator som styrer rettighetene til bokføring og attestering.

Alle ansatte kan attestere for en bedrift. Det kreves likevel at det er minst en som har rettigheten selskapsattestant, «kontoadministrator» vil automatisk få denne rettigheten.
Brukere som kun har tilgang til bilagsmottaket, kan legge inn informasjon via «Bilag – Enkel eller detaljert føring» men de kan verken bokføre eller godkjenne bilaget. Når de har lagt inn informasjonen og klikker på «Lagre», forsvinner bilaget fra bilagsmottaket og legger seg i «Bilag –> Ikke bokførte bilag» og/eller «Bilag –> Attestering».

Gå til «Bilag -> Attestering» for å attestere et bilag.

Under ser du en video om attestering. Våre to eksperter viser deg hvordan du setter opp tilganger, innstillinger og håndterer bilag til attestering.

Har kunden din prosjektmodulen i Tripletex, vil alle bilag som er knyttet til et prosjekt gå automatisk til prosjektleder til attestering. Da vil ansvarlig prosjektleder finne bilaget under Bilag –> Attestering.

I attesteringslisten huker du av bilag og velger «Attestering» i menyen. Bilaget forsvinner fra listen hvis du velger Godkjent -> Utfør. Det er også mulig å videresende bilaget til en annen mottaker i attesteringsprosessen. Mottakeren vil finne bilaget unger Bilag –> Attestering. Velger du å avvise bilaget blir det sendt tilbake til bilagsmottaket.

Det er mulig å se historikken på attesteringsflyten ved å klikke på «Vis logg».

Les mer om attestering i hjelpesenteret.

Lær hvordan du setter opp fast attestant her.