Inngående faktura

6.3: Enkel føring leverandørfaktura

Enkel føring av leverandørfaktura er den vanligste bilagstypen for føring av innkommende fakturaer fra leverandør.
Ønsker du automatikk i føringen kan du aktivere tjenesten Fakturatolk via «Selskap -> Mitt abonnement».

Vi anbefaler også tjenesten Bilagsautomatisering som betyr at Tripletex lærer seg hvordan du bokfører, for å deretter gjøre det automatisk for deg. Du lærer mer om bilagsautomatisering senere i dette kapittelet.

Du kan opprette enkel føring av leverandørfaktura ved å gå til «Bilag -> Nytt bilag -> Enkel føring» i hovedmenyen til venstre. Det kan også føres via bilagsmottaket dersom du har lastet opp et bilag eller mottatt en EHF-faktura.

En enkel registrering kan f.eks brukes til registrering av en helt enkel faktura. Her sjekker man om det er korrekt informasjon som står under «fakturadetaljer» og legger inn riktig kostnadskonto under «kostnader». Skal man kunne bokføre på en konto i bilagsmottaket må man inn i «Regnskap – Kontoplan». Velg den kontoen du ønsker å bokføre med og huk av for Vis i «Registrer leverandørfaktura». Den kostnadskontoen du bruker vil bli satt opp som forslag neste gang en faktura kommer fra samme leverandør i bilagsmottaket. Her kan du legge inn eventuell prosjekt, avdeling eller periodisere kostnaden. Det er også mulig å fordele beløpet ved å trykke på knappen «fordel beløpet». Under betaling setter du opp betalingsform og sjekker om det er korrekt beløp og betalingsdato.

Les mer om enkel føring av leverandørfaktura her.