Inngående faktura

6.4: Detaljert føring av leverandørfaktura

Detaljert føring av en leverandørfaktura åpner for flere muligheter enn den enkle føringen av en leverandørfaktura.

Detaljert føring brukes ofte med prosjektmodulen hvis du ønsker å fordele ordrelinjer på flere ulike prosjekter. Du kan registrere innkommende fakturaer direkte fra bilagsmottaket. Alternativet er å registrere leverandørfaktura via «Bilag -> Nytt bilag» i hovedmenyen.

Her kan du redigere flere ordrelinjer samtidig som du har de samme funksjonene som ved en enkel føring. Når du gjør endringer på ordrelinjene, vil seksjonen «merverdiavgift» oppdateres. Ønsker du å fordele beløp, kopiere eller slette kan du gjøre det ved å klikke på de tre prikkene til høyre for ordrelinjen. Det er også enkelt å knytte bilaget til et prosjekt, avdeling eller periodisere kostnaden. Dette må man synliggjøre under «Visningsvalg»

Fra bilagsmottaket velger du “Detaljert føring” for å starte.

Les mer om detaljert føring av leverandørfaktura i hjelpesenteret.