Inngående faktura

6.5: Trekke kreditnota fra en leverandørfaktura

Det er mulig å trekke fra en faktura på åpne kreditnotaer etter at du har bokført. Dette gjøres ved registrering av betaling på leverandørfaktura. Ved mottak av kreditnota må den ha blitt markert med «Ikke betalt – betales senere». Kreditnotaen vil ligge som en post i leverandørreskontroen.

Når du fører en leverandørfaktura ser du om det er noen åpne kreditnotaer du kan trekke fra. Det er kun mulig å trekke fra kreditnotaen hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen. I reskontroen har du oversikt for å se om det finnes åpne kreditnotaer. Beløpet oppdateres når du velger den eller de kreditnotaen(e) du vil trekke fra. 

Beløpet justeres, og betalingsbeløpet reduseres eller går i null. Postene utlignes automatisk når fakturaen bokføres.

 

Les mer om hvordan du kan trekke en kreditnota fra en leverandørfaktura her.