Inngående faktura

6.6. Bilagsautomatisering

Hva er bilagsautomatisering?
Tripletex bruker maskinlæring for å automatisere bilagsføringen for deg. Det betyr at jo mer du fører et bilag mot en leverandør, jo mer «trener» Tripletex for lære seg hvilken kostnadskonto, sum og betalingsmetode du bruker. Basert på dette lages «regler» i form av forslag når Tripletex kjenner igjen et bilag i bilagsmottaket. Gjør unna arbeidsoppgavene dine enda raskere med bilagsautomatisering i Tripletex.

Sett manuelle oppgaver på autopilot, og bruk den ekstra tiden til oppgaver som er viktige for deg. Bilagsautmaotsisering gir fordeler ved å:

 • Gi forslag på kontering på kostnadskonto, prosjekt og avdeling
 • Automatisk bokføring per leverandør ved hjelp av automatisering
 • Automatisk bokføring ved hjelp av egne regler
 • Med faste attestanter sendes bilag automatisk ut på attesteringsflyt

Du kan automatisere bilag på to ulike måter:

1. Automatisering med maskinlæring (Tripletex sine forslag)
2. Automatisering med egne regler som du lager selv

Automatisk bokføring gjelder kun for EHF-faktura. Når en leverandørfaktura registreres kan du aktivere automatisering for leverandører.

Bilagsautomatisering består av:

 • Forslag på kontering (plassering) på kostnadskonto, prosjekt og avdeling
  – Henter prosjekt direkte fra EHF
 • Automatisk bokføring ved hjelp av automatisering
 • Automatisk bokføring ved hjelp av «regler» som systemet lærer seg etterhvert som du bruker det. Dette kan være regler for
  – Kostnadskonto, maks sum, betalingsmåte og avdeling
  – Fordelingsnøkler for å fordele mellom flere avdelinger
 • Fast attestant (hvis du har dette) tilknyttet leverandør, prosjekt eller avdeling. Har du dette sendes bilag automatisk ut på attesteringsflyt.

Du kan enkelt aktivere bilagsautomatisering via «Selskap -> Mitt abonnement».

Les mer om hvordan du bruker bilagsautomatisering her.