Inngående faktura

6.7: Avansert bilag

Et avansert bilag er en debit og kredit føring. Denne kan du f.eks. bruke for å føre korrigeringer, avsetninger, kasseoppgjør eller forskuddskatt.

Under visningsvalg kan du velge det du ønsker å vise og kontere på når du fører det avanserte bilaget. Når du konterer kan du velge å søke opp en spesifikk konto i kontoplanen, leverandør- , kunde-, ansatt eller eiendelsreskontroen kontoret mot denne. Det er mulig å opprette disse direkte i bilagsbildet om det er behov for det. Når du har valgt korrekt hva du ønsker å kontore mot, velger du deretter riktig mva-kode.
For å få oppretter det avanserte bilaget, må det balansere på dato.
Når du bokfører bilaget kan du finne det igjen ved å søke opp via Bilag > Bilagsoversikt.