Inngående faktura

6.8: Tolldeklarasjon

Det er mulig å registrere tolldeklarasjoner via i bilagsmottaket eller via «Bilag – Nytt bilag – Tolldeklarasjon». Det er mva grunnlaget som registreres ved innførsel for rapportering av omsetningsoppgaven.

Den fakturaen du får fra leverandøren bokføres med mva kode for grunnlag. Merk at dette gjelder bare for innførseldeklarasjon.

I bilagsmottaket velger du «Tolldeklarasjon» under «Registrer». Deretter registrer du riktig bilagsdato og i «Grunnlag» registrerer du summen av post 46 (statistisk verdi) og post 47 (beregning av utgifter). Fra post 47 registreres også mva koden og avgiftsbeløpet. Dersom du benytter en av mva kodene for inngående avgift uten fradrag må du i tillegg legge inn en kostnadskonto. Du kan klikke på ny rad for å registrere et nytt grunnlag.

Tolldeklarasjonen du evt. får fra altinn kan benyttes som bilag, dvs. Registrere kun et bilag for tolldeklarasjon pr måned. Så kan du registreres hver enkelt tolldeklarasjon i tillegg. Det er lurt å laste opp tolldeklarasjonene som vedlegg til oversikten så har du alt samlet på et sted.

For en mer detaljert gjennomgang av tolldeklarasjon kan du se her.