Inngående faktura

6.9: Endring, reversering og sletting av bilag

Det finnes tre ulike handlinger du kan gjøre med bilagene som er opprettet i Tripletex.

Du kan:

  • Endring av bilag – Du kan endre et bilag ved å gå inn på selve bilagsnummeret. Nummeret kan du finne f.eks i handlingsloggen eller i bilagsoversikten.
  • Reversering – Det er mulig å reversere et bilag ved å gå inn på bilaget, helt nederst kan man klikke på den blå boksen med tre hvite prikker og «reverser». Man får opp bilagsdato for reversering og bilaget vil da bli reversert ved å klikke på «reverser».
  • Sletting av bilag – Dersom du ønsker å slette et bilag vil dette være mulig via «Bilagsmottaket eller fra «Ikke bokførte bilag». Det er samme prosedyre på begge steder. Man markerer den eller de man ønsker å slette, deretter får man opp «Handlingsknappen» og via menyen velger man «Slett».

Alle slettede bilag vil havne under «Bilag – Slettede bilag». Bilag vil ligge der i 90 dager før de slettes manuelt. Ønsker man å gjenopprette bilag kan gjøre det herfra ved å markere og deretter klikke på «Gjenopprette». Du kan lese mer om sletting av bilag her.