Integrasjoner

13.2: Hvordan sette opp en integrasjon: Appstore og brukernøkkel

I Tripletex kan du sette opp en integrasjoner på to forskjellige måter. Begge krever at du har rettigheten “Brukeradministrator” i kontoen. Da kan du opprette kobling mot API via siden Integrasjoner inne i Tripletex-kontoen eller via en brukernøkkel.

De to måtene å sette opp på er enten via menypunktet Integrasjoner eller ved en brukernøkkel. Benytter du menyen Integrasjoner, vil du automatisk få opprettet en brukernøkkel ved å trykke på “Aktiver”, for så å bli tatt med til leverandøren av integrasjonen sin nettside for å fullføre oppsettet.

Dersom du oppretter via brukernøkkel må integrasjonen settes opp på ansatt-/kontakt nivå og du må kopiere nøkkelen for så å legge den inn hos integrasjonspartner manuelt.

Før du setter i gang med å sette opp integrasjonen med en av de to metodene, må du først aktivere “Integrasjoner” i kontoen. Dette gjøres under Selskap->Mitt abonnement.

Hvordan sette opp integrasjoner via menyen Integrasjoner

 1. Trykk på Selskap i sidemenyen deretter menypunkt Integrasjoner.
 2. Søk etter integrasjonen du leter etter
 3. Trykk på boksen for selve integrasjonen, eller aktiveringsknappen markert med en pil på bildet.
 4. Huk av for å godkjenne avtalen og velg “Legg til”

Da er alt klar fra Tripletex sin side! Resten ordnes hos leverandøren av integrasjonen. Leverandøren informerer om hva du skal gjøre for at integrasjonen skal ferdigstilles.

Hvordan sette opp integrasjon via brukernøkkel

 1. Gå inn på en bruker i Tripletex-kontoen via Selskap -> Ansatte -> API-tilgang eller Kunde -> Kontakter -> API-tilgang.
 2. Velg “Ny nøkkel” og søk etter integrasjonen du leter etter
 3. Velg integrasjonen og gi den et navn i feltet “Gi nøkkelen navn” og Opprett nøkkel
 4. Kopier brukernøkkelen (employee token) og ta godt vare på den. Brukernøkkelen trenger du for å koble systemene sammen fra integrasjonspartnerens side.

Nå er koblingen/integrasjonen mellom Tripletex og leverandøren din klar i Tripletex! Nå kan du gjøre de siste stegene hos integrasjonspartner/leverandøren for at integrasjonen skal ferdigstilles der også. Husk brukernøkkelen (employee token).

Det er ikke alle integrasjoner som finnes i oversikten. Tripletex kan allikevel integreres med de fleste systemer. Finnes ikke integrasjonspartneren du leter etter i oversikten, og du har fått bekreftet av leverandøren/integrasjonspartneren at de kan integreres med Tripletex, kan du følge disse stegene:

 1. Trykk på Tilpasset oppsett i vinduet Ny nøkkel.
 2. Velg hvilke tilganger integrasjonen skal ha, og legg inn Applikasjonsnavn. I dette feltet legger du inn navnet på integrasjonen. Det er viktig at navnet er helt identisk som navnet du har opprettet integrasjonen med.
 3. Kontakt integrasjonspartneren og forhør deg om applikasjonsnavnet på integrasjonen hvis du er usikker.
 4. Trykk på “Opprett nøkkel” og kopier brukernøkkelen (employee token).

Nå er koblingen/integrasjonen mellom Tripletex og leverandøren din klar i Tripletex! Nå kan du gjøre de siste stegene hos integrasjonspartner/leverandøren for at integrasjonen skal ferdigstilles der også. Husk brukernøkkelen (employee token).

Du kan få en mer detaljert beskrivelse av hvordan koblingen mot integrasjonen gjøres her.