Integrasjoner

13.3: Fordeler og muligheter for deg (RF)

Spare tid ved å automatisk få bokført bilag når du får integrert allerede eksisterende systemer med Tripletex. Eksempelvis nettbutikk og kassasystem. Dette gjør at du vil kunne bistå flere kunder enn om du måtte bokført alt manuelt.

Har du behov for samme integrasjon på flere av dine klienter kan du lage en brukernøkkel for regnskapskontoret ditt. Dette kan for eksempel være lurt til årsoppgjøret. Bruker du Visma Finale, Maestro eller Visma Periode & År kan du sette opp en brukernøkkel for å hente ut de korrekte tallene fra klientene dine ved årsavslutning. Bruker du eller regnskapskontoret ditt årsoppgjørsmodulen i Tripletex, slipper dere dette. Da har du og dere alt samlet i ett system.

For å sette opp en integrasjon via regnskapskontoret, eller regnskapskontorets brukernøkkel, kan du følge disse stegene:

  1. Gå inn på en av brukerne i Tripletex-kontoen via Selskap -> Ansatte -> API-tilgang.
  2. Trykk på Ny nøkkel og søk etter integrasjonen du leter etter i dette vinduet
  3. Velg integrasjonen du leter etter og gi den et navn i feltet Gi nøkkelen navn
  4. Huk av for Regnskapskontorets brukernøkkel og trykk på Opprett nøkkel.
  5. Kopier brukernøkkelen (employee token)

Nå er koblingen/integrasjonen mellom Tripletex og leverandøren din klar i Tripletex! Nå kan du gjøre de siste stegene hos integrasjonspartner/leverandøren for at integrasjonen skal ferdigstilles der også. Husk brukernøkkelen (employee token).

Når oppsettet er klart fra både Tripletex og integrasjonspartner, kan du bruke integrasjonen på flere klienter ved å gi integrasjonen klienttilgang på lik linje med en ansatt i regnskapskontoret, som vist her.