Kom i gang

2.4: Åpningsbalanse

Åpningsbalansen kan beskrives som en oversikt over virksomhetens eiendeler, egenkapital og gjeld ved oppstarten av virksomheten eller ved starten av en periode. Datoen du legger inn i åpningsbalansen, angir startdatoen for regnskapet i Tripletex.

Det er verdt å merke seg at du kan korrigere og gjøre endringer på åpningsbalansen. Du trenger derfor ikke legge inn all informasjon med en gang. Du kan starte med å kun legge inn inngående saldo på bank, for så å legge inn resterende tall når åpningsbalansen er endelig.

Les mer om åpningsbalanse her. 

 

I denne videoen får du en kort gjennomgang av hvordan du oppretter åpningsbalansen i Tripletex.