Lager og logistikk

12.2: Oppstart og innstillinger

Du kan aktivere Logistikkmodulen under Selskap > Mitt abonnement. Flere av nettbutikkene som er integrert mot Tripletex gir også mulighet til å synkronisere varelageret mellom Tripletex og nettbutikken. Når du har aktivert dette i kontoen, kan du gå til Produkter > Innstillinger og sette opp innstillingene du ønsker i lager og logistikk. Her vil du se at det er tre faner for de ulike innstillingene, med flere underkategorier.

Produktinnstillinger

Under seksjonen Funksjoner vil du ha muligheten til å huke av for ulike funksjoner. Her anbefaler vi å huke av for «Vis hjelperen for oppsett av logistikk». Hvis du huker på denne og lagrer endringen, for så å gå til Produkt > Logistikk – dashboard vil du få en gjennomgang som setter opp lager og logistikkmodulen etter ditt behov. Alternativt kan du definere dette selv ved å gjøre justeringer på innstillingene på siden.

«Flere lager» gir deg muligheten til å opprette flere lager i tillegg til hovedlageret. «Lagerlokasjon» gir deg muligheten til å spesifisere hvor på lageret varen ligger. f.eks reol 11 hylle 7.

Ved avhukning av alternativene «Velg nummer for nytt produkt som opprettes» og «Velg nummer for neste innkjøp», kan du sette opp en nummerserie som du selv velger utgangspunkt for. Deretter vil systemet automatisk gi produkt/innkjøp neste ledige nummer ved opprettelse av nytt produkt eller innkjøp.

I seksjonen Preferanser vil du kunne huke av for at «Produktets innkjøpspris oppdateres ved registrering av nye ordrelinjer». Aktiverere du dette, vil prisen du oppgir som kostpris på en ordrelinje, oppdatere innkjøprsprisen på det produktet. Dette vil ikke overstyre innstillingen «Bruk innkjøpspris fra standard leverandør», som du kan aktivere på selve produktet.

Du kan også spesifisere hvordan du ønsker å sortere ordrelinjer:

  • Registreringsrekkefølge – altså rekkefølgen du registrerer produktene i ordren.
  • Produkt – da vil produktene legge seg alfanumerisk i ordren.
  • Egendefinert – Da kan du selve velge hvilken rekkefølge ordrelinjene skal ligge ved å dra ordrelinjene dit du ønsker de.

Har du behov for en fast kommentar på innkjøp, kan dette også legges inn i denne seksjonen.

Produktenhet

I denne fanen vil du kunne opprette og redigere produktenhetene dine. Noen ligger allerede inne fra start av, men du står fritt til å opprette flere via knappen «+ Ny Produktenhet» eller redigere de som allerede ligger inne ved å gjøre endringer i de ulike kolonnene. Har du behov for å slette produktenheter, gjør du dette ved å trykke på søppelbøtten til høyre for produktenheten.

Produktgruppe

I denne fanen kan du opprette produktgrupper for å organisere produktene på lageret ditt. Gjelder produkter som er relatert til et felles behov. For eksempel klær som kan innbefatte genser, bukse osv.

Trykk på “Opprett produktgruppe” og legg inn eventuelt en hovedgruppe.

For hovedgruppen kan du lage en eller flere undergrupper og nivåer. Ved hjelp av +-tegnet kan du legge til eller fjerne undergrupper. Oversikten over produktgrupper/undergrupper kan minimeres/ekspanderes ved hjelp haken utenfor gruppen. Du kan også slette en produktgruppe/undergruppe dersom ingen produkter er tilknyttet gruppen du ønsker å slette.

Når en produktgruppe er opprettet, kan du fra produktdetaljer knytte det aktuelle produktet til produktgrupper/undergrupper.