Lager og logistikk

12.5: Varetelling og rapporter

En varetelling er gjerne en detaljert opptelling av varelageret ditt og foretas gjerne i forbindelse med årets slutt. En varetelling vil også gi en verdi på lagerbeholdningen som du vil kunne se igjen i logistikkmodulen og dens rapporter.

Varetelling

Ny varetelling finner du under Produkt > Lager > Varetellinger. Her finner du også oversikt over allerede utførte varetellinger. Ved å trykke på «Ny varetelling» på denne siden, vil du kunne velge hvilke lager som skal telles og datoen for varetellingen. Feltet for «Kommentar» er et fritekstfelt som vil vises i oversikten over alle varetellinger. Når du så trykker på «Opprett» vil du komme inn på den nye varetellingen.

Varetellingen vil inneholde alle produkter med lagerbeholdning ulik 0. Har du aktivert lagerlokasjon (krever logistikk-modulen) vil listen kun inneholde de produktene som er tilknyttet en lokasjon på lageret du teller. I søkefeltet kan du foreta søk av produkter, samt velge alle eller spesifikk produktgruppe for tellingen. Hvis du vil opprette et nytt produkt eller du mangler produkter i varetellingen kan du bruke “Legg til produkt”.

Kolonnen Antall vil være utfylt med den beholdningen som er forventet. Fyll inn faktisk beholdning og kolonnen Avvik vil da angi endringen av forventet beholdning.

Varetellingsdetaljer kan sorteres på nummer, navn og lokasjon. Du kan trykke Bekreft for å låse ytterligere endringer på linjen. Frem til varetellingen er fullført vil du alltid kunne gjenåpne for å korrigere. En bekreftet produktlinje vil du også finne igjen i fanen “Ferdig”. Når du bekrefter en produktlinje, vil den automatisk forsvinne fra listen “Alle”, men dukke opp i oversikten “Skal telles”. Når du velger “Fullfør varetelling” kan den ikke redigeres lenger.

For en mer detaljert gjennomgang av varetelling kan du ta en kikk her.

Rapporter

Etter gjennomført varetelling kan du gå til Produkt > Lager > Lagerrapport. Her kan du se verdien av lageret etter varetellingen, for en spesifikk periode. Du kan filtere på hvilket lager du ønsker å se lagerrapporten for hvis du har flere lager og du kan se på spesifikke produkter eller basert på «Type». Med type menes det å kunne se rapporten basert på Varetelling, lagerlokasjon, ordre, prosjekt, bilag, varemottak, faktura eller alle samtidig.

Du har også muligheten til å se rapporter for Salg per produkt, som du finner under menypunktet Produkt > Salg per produkt. Her vil du kunne filterer på perioder, kundeansvarlig, samt vår kontakt og kunder. Ønsker du ytterligere filtrering, kan du trykke på «Flere valg» og kunne sortere på ulike kundekategorier dersom du har opprettet dette og spesifikke produkter eller produktgrupper.