Lønn

10.2: Historiske lønnsbilag

Hvis et selskap starter med Tripletex midt i året kan det være hensiktsmessig å opprette et historisk lønnsbilag. Dette vil gjøre at de ansattes lønnsslipper viser riktige summer hittil i år, samt at selskapet kun trenger å sende én sammenstillingsoppgave ved årsslutt. I tillegg vil den ansattes feriepenger hittil i år beregnes når du legger inn et beløp mot en lønnsart som skal inngå i feriepengegrunnlaget. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn en egen linje for feriepenger i det historiske lønnsbilaget.

Det historiske lønnsbilaget legges inn per ansatt. Det er ikke nødvendig å legge inn per måned da du kan legge det inn samlet for perioden du ønsker å inkludere i Tripletex. For eksempel legger du inn en ansatt sin lønn fra januar-august samlet hvis man starter med Tripletex 1. september.

Feriepengene for inneværende år vil altså beregnes med det historiske lønnsbilaget. Opptjente feriepenger for fjoråret som skal utbetales fra Tripletex legges inn på de ansattes arbeidsforhold.

Det historiske lønnsbilaget vil ikke påvirke regnskapet.