Lønn

10.3 Lønnsarter

I fanen for lønnsarter som ligger under Lønn > Innstillinger > Lønnsarter finner du lønnsartene som Tripletex har opprettet som standard. Lønnsartene danner grunnlaget for innrapportering i A-meldingen og lønnssammenstillingsoppgaven til de ansatte.

Tripletex har opprettet de vanligste lønnsartene som standard, men ved behov kan du opprette nye eller kopiere eksisterende lønnsarter og tilpasse disse. Innstillingene fra lønnsarten du kopierer fra vil kopieres over til den nye lønnsarten. Det er også mulig å endre på eksisterende lønnsarter om de ikke tidligere er tatt i bruk.

Inne på lønnsarten er det en rekke innstillinger du bør se over:

  • Lønnsartdetaljer – her ligger nummer, navn og beskrivelse av lønnsarten.
  • Regnskapsinnstillinger – her bestemmer du regnskapskonto og eventuelt motkonto og periodiseringskonto ved behov.
  • Lønnsinnstillinger – her ser du LTO-kode og A-meldingskode som er tilknyttet lønnsarten. Her bestemmer du videre om lønnsarten skal inngå i beregningen av skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger og/eller sykepenger. Her velger du også metode for lønnsberegning. Hvis du velger “prosent av timelønn” så må du legge inn prosentsatsen og eventuelt en makssats. Det er blant annet vanlig på lønnsarten for fagforeningskontingent. Velger du “prosentberegning” så må grunnlaget spesifiseres. Velger du “fast sats” så legger du inn satsen.
  • Timelisteinnstillinger – her bestemmer du om lønnsarten skal vises i timelisten. Det kan være aktuelt om ansatte for eksempel skal kunne føre overtid 50%. Det er også mulig å begrense hvilke ansatte som skal se den spesifikke lønnsarten i sin timeliste.