Lønn

10.4: Lønnsregler

Alle registrerte ansatte som skal ha utbetalt lønn blir knyttet til en standard lønnsregel i Tripletex. Ansatte vil bli styrt mot bestemte lønnsarter for fastlønn (dersom de er definert som fastlønnede) eller timelønn (dersom de er definert som timelønnede). Ansatte vil opptjene feriepenger i henhold til selskapets feriepengesats og lønnsart for dette, samt generering av arbeidsgiveravgift. Mange selskaper benytter kun standard lønnsregler, men i noen tilfeller må du opprette egne lønnsregler.

Hvis selskapet for eksempel har ansatte som ikke skal opptjene feriepenger av fastlønn eller timelønn, eller at det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift, så kan du opprette egne lønnsarter med tilpassede innstillinger og A-meldingskoder, for så å knytte disse lønnsartene til egne lønnsarter. Deretter kan du knytte den eller de ansatte det gjelder til lønnsregelen.