Lønn

10.5: Ny lønnsutbetaling

I denne videoen får du en rask gjennomgang av hvordan en ny lønnsutbetaling gjøres i Tripletex og hva som må gjøres for å få med førte timer, utlegg og reiseregninger for de ansatte. Du får også informasjon om hvordan du fordeler timer på prosjekt og muligheten for å hente inn lønnsrader.