Lønn

10.6: Periodisering av lønn

All lønnsrapportering til A-ordningen skal følge kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger/ytelser i en kalendermåned skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter. Så hvis lønnen er opptjent i oktober, men utbetales i november, så må lønnen innrapporteres i A-meldingen for november, med frist i desember.

Bilagsdato angir perioden for innrapportering via A-meldingen i Tripletex. Ved etterskuddsvis betaling av lønn har Tripletex en funksjon for å periodisere lønnen slik at kostnaden blir bokført til den perioden lønnen er opptjent. Dette er for eksempel relevant hvis du har ansatte med timelønn der timene blir utbetalt påfølgende måned.

Periodisering av lønn kan slås av/på under Regnskap > Innstillinger > Regnskapsregler > Moduler. Haken heter “Lønn periodisering”. Lenger ned på siden i avsnittet “Konteringsregler” administrerer du regnskapskontoene som benyttes for periodisering av lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift for opptjente feriepenger.

Når du oppretter en lønnsutbetaling via Lønn > Ny lønnsutbetaling så blir bilagsdato satt til dagens dato. Velg bilagsdato i perioden lønn skal utbetales og dermed rapporteres på A-meldingen. Hvis du har aktivert “Lønn periodisering” vil Tripletex automatisk periodisere lønnskostnaden til den perioden du har valgt å utbetale lønn for. Velger du periode januar og bilagsdato i februar, så blir lønnen periodisert til januar, men lønnsutbetalingen blir inkludert på A-meldingen for februar.