Lønn

10.7: A-melding

A-meldingen sendes inn via Lønn > A-melding. Her inkluderes både lønnsinformasjon og informasjon om arbeidsforholdet.

Med periodevelgeren velger du perioden du ønsker å sende A-melding for.
Siden “Registrer A-melding” viser en oversikt for den valgte perioden. Oversikten inkluderer:

  • Lønnsbilag for perioden
  • Skattetrekk
  • Utleggstrekk (skatt)
  • Pensjonsinnretninger
  • Arbeidsgiveravgift*
  • Arbeidsforhold

Det er viktig å kontrollere at den registrerte informasjonen er korrekt. Hvis informasjonen er korrekt oppretter du A-meldingen via menyen nederst i skjermbildet.

*Seksjonen for arbeidsgiveravgift inkluderer grunnlag for arbeidsgiveravgift på registrert lønn, refusjon av sykepenger og pensjon, som gir et samlet skyldig beløp på arbeidsgiveravgift. Grunnlag for pensjon og sykepenger registreres fra Lønn > Pensjon/sykepenger. 

Når du har opprettet en A-melding så kan du forlate skjermbilde og den samme A-meldingen vil ligge klar i perioden du opprettet den. For å sende inn A-meldingen for perioden må du først logge inn i Altinn via menyknappen på linjen der det står “Arbeidsforhold”. Når du har logget inn klikker du på «Send A-melding». Det vil nå stå at bilaget ble opprettet og at a-meldingen ble vellykket sendt til Altinn. Dette betyr ikke at A-meldingen er godkjent av Altinn, bare at innsendingen var vellykket. Når du sender inn lønnsinformasjon, så sendes automatisk alle bedriftens arbeidsforhold inn til Altinn i samme a-melding.

Deretter henter du returmelding fra Altinn via menyen. Når returmeldingen ikke er hentet, så vil det stå «Returmelding ikke lest» i statusfeltet. Denne statusen vil endres når returmeldingen hentes fra Altinn. A-meldingen vil få statusen «Ok» hvis alt er korrekt.

Hvis du får feilmeldinger eller ønsker enda mer detaljert informasjon om A-meldingen er dette tilgjengelig fra Tripletex sitt hjelpesenter.

Les mer om A-melding her og feilmeldinger i Altinn her.