Lønn

10.8: AGA, utleggstrekk og skatt

Når A-melding med lønnsinformasjon og arbeidsforhold er sendt for begge månedene i terminen, så kan du betale skatt, arbeidsgiveravgift og eventuelt utleggstrekk (skatt). Dette gjøres fra Lønn > Betaling av skatt.

Velg riktig periode ved hjelp av periodevelgeren og klikk “Opprett” nederst på siden. Leveringsfrist/betalingsdato for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for terminen vil automatisk fylles inn basert på lovpålagte frister, men du kan overstyre dato ved behov. Når du har klikket opprett vil du se en oversikt over samlet skattetrekk, arbeidsgiveravgift og eventuelt utleggstrekk for den valgte terminen.

Deretter registrerer du betaling via menyen nederst i skjermbildet. Merk at det er tre separate betalinger da det er ulike bankkontonummer og KID det skal betales til, samt ulike bankkontoer det betales fra, så du må registrere hver enkelt for seg via menyen. Beløpene for terminen fremkommer automatisk, basert på informasjonen som er sendt inn via A-meldingene for perioden. Riktig bankkontonummer og KID hentes også inn automatisk. Hvis selskapet har bankintegrasjon (via Autopay) så legges betalingene til betalingslisten under Bank > Betalinger. Skattetrekk og utleggstrekk betales som hovedregel fra selskapets skattetrekkskonto registrert i Tripletex.

Det er mulig å se bilaget fra menyen øverst i høyre “Vis bilag”. Da ser du konteringssammedrag for hvordan bilaget er bokført.