Lønn

10.9: Lønnsrapporter

I lønnsmodulen er det et eget menyvalg for rapporter. Her kan du se selskapets lønnsrapport, feriepengeliste og lønnssammenstilling. Hvis du har haket av for pensjonsrapportering og/eller at du har ansatte med fagforeningstrekk i lønnsinnstillingene så får du opp egne rapporter for dette.

Lønnsrapport

I lønnsrapporten ser du en oversikt over lønn til de ansatte og eventuelle trekk og tilleggsutbetalinger. Velg riktig periode ved hjelp av periodevelgeren. Det er her mulig å gjøre en rekke filtreringer på for eksempel lønnsart, grunnlag for skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger eller sykepenger, og eventuelt regnskapskonto eller A-meldingskode.

Tips: Når du har filtrert og funnet en rapport du ønsker å bruke igjen i neste periode, for eksempel til avstemmingsformål, så er det lurt å lagre rapporten som en favoritt. Det gjør du ved å trykke på stjernesymbolet øverst på menylinjen og tildele rapporten/siden et navn. Deretter finner du igjen favoritten i menypunktet øverst på venstresiden under “Favoritter”.

Feriepengeliste

Antall feriedager og feriepengesats i selskapet legges inn via Lønn > Lønnsinnstillinger, men kan overstyres på en ansatt hvis han/hun har ferie som avviker fra standarden i selskapet. Hvis du ønsker en oversikt over ansattes grunnlag og opptjente feriepenger, samt eventuelt utbetaling og tilgode så gjøres det fra Lønn > Rapporter > Feriepengeliste. Velg riktig år med periodevelgeren og du får en oversikt over feriepenger per ansatt. Rapporten kan lastes ned til PDF eller Excel.

Lønnssammenstilling

Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. I Tripletex er denne tilgjengelig fra Lønn > Rapporter > Lønnssammenstilling. Det er også mulig å se lønnssammenstillingen under Lønn > Lønnsslipper. Denne sammenstillingen inneholder summen av alle rapporterte inntekter, feriepengegrunnlag og forskuddstrekk.

Den ansatte kan selv se sin egen lønnssammenstilling løpende gjennom året fra Lønn > Min lønn, eventuelt i Tripletex sin mobilapp under valget “Lønnsslipp”.

Pensjonsrapport

Hvis du skal rapportere inn lønnsdata til pensjonskasser, så kan du hake av for pensjonsrapportering under Lønn > Innstillinger. Deretter aktiverer du pensjonsrapporteringen på ansattkortet i fanen arbeidsforhold. Da får du mulighet til å laste ned egne XML-filer fra Tripletex. Dette gjelder spesielt om du har ansatte med timelønn der du må informere pensjonskassene om hvor mye de ansatte jobber hver måned.

Du kan laste ned pensjonsrapporten via Lønn > Rapporter > Pensjonsrapport. Her vil du se en oversikt over lønnsinformasjon for de ansatte hvor det er haket av for pensjonsrapportering.

Fagforeningsliste

Utskrift av fagforeningsliste gjøres via Lønn > Rapporter > Fagforeningsliste. Listen kan lastes ned til PDF måned for måned eller samlet for ett år. Vær oppmerksom på at fagforeningslisten kun inneholder fagforeningstrekke som er opprettet automatisk på lønnsutbetalingen basert på informasjon lagt inn på ansattkortet. Rapporten inkluderer ikke fagforeningstrekk som er lagt inn via “Ny rad” i lønnsutbetalingen.