Ansatte

3.2: Arbeidsforhold

Når du har opprettet en ansatt får du opp flere faner i ansattkortet. I fanen «Arbeidsforhold» registreres all lønnsrelatert informasjon om den ansatte. Dette må være på plass før du kan lage en ny lønnsutbetaling og deretter sende en A-melding.

Obligatoriske felt

I de første seksjonene registrerer du fødselsnummer, samt bankkontonummer for lønnsutbetaling. Hvis du har satt opp en bankintegrasjon betales lønnen til de ansatte direkte fra Tripletex. Det er også viktig å legge inn den ansattes adresse i seksjonen for dette. 

Hvis kunden bytter lønnssystem til Tripletex og ønsker å legge inn fjorårets opptjente feriepenger gjør du dette under avsnittet “Opptjente feriepenger”. Feriepengene vil inkluderes automatisk i måneden du har valgt å utbetale feriepenger i henhold til lønnsinnstillingene. 

I avsnittet «Arbeidsforhold» ligger allerede startdato for arbeidsforholdet, som du la inn da du opprettet den ansatte. Du registrerer type arbeidsforhold, ansettelsesform, arbeidstidsordning og yrkeskode. I tillegg registrerer du avlønningstype “Fastlønn” eller “Timelønn”, samt stillingsprosent og legger inn årslønn (ved 100% stilling) eller timelønn. Hvis du ikke har tilgang til informasjon om nåværende arbeidsforhold fra tidligere lønnssystem, så er det mulig å bestille en A06-rapport fra Altinn, du mottar i retur en A07-rapport med denne informasjonen. 

Anbefalte felt

Permisjon: Her registreres eventuelle permisjoner og permitteringer. 

 

Faste tillegg/trekk: Her registrerer du faste tillegg og trekk på den ansatte som skal komme med på hver lønnsutbetaling. Eksempler er kantinetrekk eller fri telefon. Du velger riktig lønnsart i nedtrekksmenyen, velger trekktype, skriver en startdato og registrerer en prosentsats eller et månedlig beløp. Hvis du velger «Prosentberegning» som trekktype, må grunnlaget for prosentberegningen registreres på lønnsarten. Du kan også registrere et maks totalbeløp for tillegget eller trekket. Da vil det månedlige tillegget eller trekket komme med på lønnsutbetalingene helt til totalbeløpet er nådd. Det er også mulig å legge inn utleggstrekk, fagforeningstrekk og firmabil i egne avsnitt om dette er aktuelt for en ansatt. 

 

Skattekort: Her registreres elektroniske skattekort, prosentkort og trekkperiode. Dette hentes elektronisk fra Altinn ved å benytte funksjonen “Bestill skattekort”. Det er mulig å bestille skattekort for flere ansatte samtidig under modulen Lønn > Skattekort. Her får man også en samlet oversikt over de ansattes skattekort. 

 

Normaltid: Her registreres den ansattes normaltid hvis normaltiden avviker fra det som er standard i bedriften (settes opp under Lønn > Innstillinger). I avsnittet «Avregnet fleksisaldo» kan man nullstille eller korrigere fleksisaldoen fra en gitt dato. På samme måte kan du i avsnittet «Ferie» registrere antall feriedager den ansatte har krav på hvis antallet fraviker fra det som er standard i bedriften. I avsnittet «Avregnet feriesaldo» kan du nullstille eller korrigere feriesaldoen fra en gitt dato.

Les mer om seksjonene i arbeidsforhold her.