Prosjekt

11.1: Hva er prosjekt og hvordan fungerer det?

Prosjekt i Tripletex gir mulighet til å følge lønnsomhet på prosjektene dine både underveis og etter de er avsluttet. Prosjekt-modulen er koblet mot de de fleste modulene i Tripletex og det er viktig at du forstår sammenhengen for å kunne jobbe så effektivt som mulig.

For å forklare litt nærmere, så benyttes mange andre områder av programmet når du jobber prosjektbasert. Timer, reiser, utlegg og ordrelinjer registreres kanskje av ansatte i appen, mens leverandørfaktura registreres via bilagsmottak, kobles mot prosjekt og muligens attesteres av prosjektleder.

I forkant vil du ha opprettet et prosjekt som er satt opp med de prisene du har avtalt med kunde slik at godkjenninger og fakturering krever så lite som mulig manuelt arbeid.

Vi skal gå gjennom følgende emner i prosjekt:

  • Innstillinger
  • Oppsett av prosjekt (inkludert kontrakt)
  • Budsjett, Ordrelinjer og Kostnader
  • Timeføring og timeliste-innstillinger (spesifikt mot prosjekt)
  • Godkjenningsflyt og fakturering
  • VVS og Elektro-pakken

Til slutt vil dere gjennomføre en quiz med spørsmål fra emnene vi har gjennomgått.