Prosjekt

11.6: Godkjenningsflyt og Dashboard

Det er anbefalt å sette seg inn i de forskjellige funksjonene rundt fakturering av prosjekt slik at du finner den flyten som passer selskapet best. Prosjektleder kan fakturere sine prosjekter selv, men det er selvfølgelig flere måter å håndtere flyten for fakturering hvor det er flere personer i selskapet som er involvert i godkjenning eller fakturering.

Godkjenning av timer til fakturering

Det er prosjektleders ansvar å godkjenne timer som er ført mot deres prosjekter. På fastprisprosjekter skal ikke timene faktureres, men det er fortsatt en viktig del av rutinen som vi anbefaler at gjøres ofte for å få en korrekt og oppdatert statusrapport.

Timeliste > “Godkjenn timer” er en oversikt der prosjektleder kan endre antall timer som skal faktureres, flytte timer til annet prosjekt/aktivitet og endre kommentar. Det er ikke mulig å endre på lønnen til den ansatte via denne oversikten.

En prosjektleder kan også gå til fanen Dashboard inne i prosjektet der de får god oversikt over hva som må godkjennes i prosjektet, samt annen overordnet og nyttig informasjon.

Fakturering/godkjenning av prosjekt

Før du godkjenner et prosjekt for fakturering må følgende være gjort:

  • Registrert en kunde på prosjektet.
  • Godkjent timene som er ført på prosjektet i den valgte perioden.
  • Godkjent reiseregningene som er ført på prosjektet i den valgte perioden.
  • Godkjent ansattutleggene som er ført på prosjektet i den valgte perioden.

Et prosjekt må godkjennes før det kan faktureres. Du velger prosjektet som skal faktureres og klikker på «Godkjenn» i den fargede menyen. Du kan nå se en forhåndsvisning av fakturaen i kolonnen «Kommentar/Status». Ufakturerte timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg inkluderes på fakturaen. Det er mulig å avgodkjenne prosjektet igjen hvis du vil gjøre endringer.

Det finnes innstillinger for å sette opp en arbeidsflyt ved prosjektfakturering. Disse kan aktiveres under Prosjekt > Innstillinger > Arbeidsflyt for fakturering.

Godkjenning av faktura
Det er mulig at prosjektleder godkjenner faktura for sitt prosjekt men ikke fakturerer selv. Dette er en flyt som gjør at prosjektleder kan generere et faktura-forslag fra sitt prosjekt og låse denne fakturaen mot innholdet som er fakturagrunnlag. I dette tilfellet vil ikke prosjektleder ha tilgang til å fakturere slik at godkjenning av faktura er siste steg før neste person i selskapet skal se over før de fakturerer kunde.

Klar til fakturering
Er en funksjon der prosjektleder kan angi at de er ferdig med med sin del av prosjektet, men der en overordnet skal avgjøre hva som skal faktureres. Via Faktura > Prosjektfakturering kan du finne filtrering for å vise prosjekter som er angitt som “klare til fakturering”.